Våre spesialister

Anne Gyro Karlsen

 Allmennmedisin

“Anne Gyro startet sin legeutdanning ved medisinsk fakultet ved Oslo Universitet i 1992. Etter å ha jobbet ved nevrologisk og revmatologisk avdeling i Arendal, begynte
hun som fastlege i Sarpsborg i 2006 og ble spesialist i allmennmedisin i 2013. Hun har jobbet flere år som bedriftslege og er for tiden under spesialisering i arbeidsmedisin. Anne Gyro er godkjent sjømannslege og sertifiserer også røykdykkere (på land), sjåfører og ansatte i jernbanen. For øvrig har hun arbeidet på helsestasjon, sykehjem og som kommuneoverlege på Hvaler under Korona-pandemien. Hun er også dypt engasjert i helsearbeid for fattige i Vest-Bengal i India.
Anne Gyro sitt ønske som allmennlege er å kunne ivareta hver eneste pasient på
best mulig måte med god tid til samtale, undersøkelse og behandling!”

Klar til å komme i gang??

Planlegg din avtale

Scroll to Top