Allmennlege

spesialister i allmennmedisin

allmennlege i norge

En allmennlege er en lege som tilbyr førstelinjetjeneste til alle mennesker, uavhengig av alder, kjønn eller sykdomsstype. Allmennlegen sitt fag er allmennmedisin og disse legene spiller en viktig rolle i helsevesenet. De er opplært til å se hele mennesket, både nåværende medisinske problemer og deres medisinske historie, livsstil og alt som kan påvirke helsen. Dette gir dem et fullstendig bilde av pasientens helse slik at de kan gi personlig omsorg til den enkelte pasienten.

Allmennleger er altså trent til å diagnostisere, behandle og forebygge et bredt spekter av sykdommer og tilstander og er ofte det første kontaktpunktet for pasienter som søker legehjelp. De er godt kjent med et bredt spekter av medisinske tilstander, noe som gjør dem dyktige i å diagnostisere og håndtere både vanlige og komplekse sykdommer. Mens allmennlegen kan behandle mange tilstander selv, kan de også henvise pasienter til spesialister når det er nødvendig, for å sikre at pasientene får den mest beste behandlingen.

Allmennlegene kan gi råd om livsstilsendringer angående kosthold, vektnedgang, fysisk aktivitet og trening. De kan gjøre helseundersøkelser og gi vaksiner. Noen allmennleger kan sertifisere sjømenn, røykdykkere, jernbanearbeidere, togførere og andre yrkesgrupper.

Det viktigste for enhver lege er å gi støtte og omsorg. Allmennlegene har en ekstra viktig rolle her, da de ofte følger sine pasienter i lang tid. Da er forutsetningen for å gi god omsorg stor og legen kan hjelpe pasienter i å håndtere f.eks stress, angst og depresjon på en god måte.

I Norge kan en allmennlege jobbe som fastlege. Det betyr at allmennlegen har en avtale med en kommune og får økonomisk støtte av staten, slik at pasientene betaler mindre når de er til kontroll hos fastlegen. Allmennlegen kan også jobbe som privat lege, det vil si at de ikke mottar noen økonomisk støtte fra staten.

Norske allmennleger kan også være spesialister i allmennmedisin. De har da fullført et utdanningsløp etter legestudiet som innebærer obligatoriske kurs, opplæring i ferdigheter av medisinske prosedyrer, sykehustjeneste og gjennomgått veiledning. Det tar ofte rundt 5 år å bli spesialist i allmennmedisin.

Allmennmedisin:

Allmennmedisin omfatter et bredt spekter av medisinske tilstander som f.eks.:

 1. Kroniske sykdommer: Allmennleger håndterer og følger kroniske sykdommer som f.eks. sukkersyke / diabetes, astma, vannlatingsplager, forstørret prostata og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).
 2. Overvekt: Fedme er en kronisk sykdom som trenger kontinuerlig omsorg, veiledning og behandling for å unngå komplikasjoner og bedre livskvalitet.
  Allmennlegen kan bidra på en langsiktig god måte både ved å hjelpe til med å endre kosthold, øke fysisk aktivitet og vurdere medisiner som kan hjelpe til å gå ned i vekt, såkalte «slankemedisiner».
 3. Revmatiske lidelser: Sykdommer som slitasjegikt (artrose), ledd- og muskulære smerter kan utredes og ofte behandles hos allmennlegen.
 4. Hud: Utslett, eksem, kviser eller andre hudplager kan allmennlegen hjelpe med.
 5. Smittsomme sykdommer: Allmennleger diagnostiserer og behandler mange infeksjonssykdommer, både virus, bakterier og soppinfeksjoner som forkjølelse, hoste, bronkitt, lungebetennelse, bihulebetennelse, urinveisinfeksjon / blærekatarr, Borrelia osv.
 6. Hjerte- og karsykdom: Allmennmedisinske leger følger opp blodtrykk, kolesterol, blodsukker og andre tilstander som kan føre til hjerteinfarkt eller slag. 
 7. Mage-tarmlidelser: Forstyrrelser i fordøyelsessystemet,
  slik som magekatarr / reflukssykdom (GERD), irritabel
  tarm (IBS) kan allmennlegen hjelpe med.
 8. Nevrologiske tilstander: Allmennmedisineren jobber også med nevrologiske sykdommer som hodepine (migrene, spenningshodepine, stresshodepine),  ME / tretthetssyndrom og kan henvise videre. 
 9. Mental helse: Allmennlegen kan gjenkjenne, følge opp og gi behandling for psykiske lidelser som depresjon og angst.
 10. Trett og sliten: Mange kan slite med langvarlig følelse av å være trett og sliten. Dette kan ha mange årsaker og allmennlegen kan utrede for å finne årsaken og hjelpe til med å få tilbake energien og livsgleden.

Konklusjon:

Allmennmedisin fungerer som grunnfjellet i helsevesenet, med allmennleger som fungerer som diagnostikere, behandlere og koordinatorer for pasientbehandling. Deres omfattende kunnskap og brede kompetanse lar dem håndtere et bredt spekter av medisinske tilstander, fra rutinemessige helseplager og sykdommer til de mest komplekse som trenger langvarig oppfølging. Dessuten spiller de en sentral rolle i forebyggende behandling, veileder pasienter mot en sunnere livsstil og tidlig oppdagelse av mulige helseproblemer. Ettersom medisinfeltet fortsetter å utvikle seg, er allmennmedisinens betydning for å levere omfattende og medfølende helsetjenester viktig, hvor en varm trøstende hånd alltid må være til stede!

                                                                                                         

 

Scroll to Top