Våre spesialister

Jeanette Bjerkholt Andersen

spesialsykepleier i uroterapi

“Jeanette startet sin sykepleierutdanning i 1996 ved høgskolen i Fredrikstad. Hun jobbet flere år ved psykiatrisk avdeling på Veum, før hun startet som sykepleier på fastlegekontor. Jeanette har jobbet på legekontor både i Sarpsborg og Fredrikstad.
I 2019 tok hun videreutdanning i uroterapi ved Universitetet i Gøteborg. Før hun kom til Vatvedtklinikken jobbet hun på kirurgisk poliklinikk ved Sykehuset Østfold, avd urologi og plastikk.”

Klar til å komme i gang??

Planlegg din avtale

Scroll to Top