Sexologi

Forstå sexologi

Sexologi er læren om kjønnene og seksualitet. Ordet sexologi er satt sammen av de latinske ordene «sexus» og «logos». Sexus betyr kjønn, kjønnsliv eller seksualitet, og logos betyr lære.

For å gi rett sexologisk behandling, må en sexolog kunne noe om både biologi, psykologi, sosiologi og kultur. Det er på bakgrunn av dette laget fire autorisasjoner som fagpersoner kan søke om å kvalifisere seg til. Autorisasjon betyr at utøvelsen av yrket/profesjonen er lovregulert. Det vil si at det kreves en offentlig godkjenning for å kunne utøve yrket. Det er derfor anbefalt at man oppsøker sexologer som har godkjenning via NACS sine ordninger.

Alle mennesker er født med en seksualitet, og en seksuell helse. Så mange som 11% av befolkningen har til en hver tid et seksuelt problem, hvorav 5 % av disse har en seksuell dysfunksjon. En sexolog kan hjelpe enkeltpersoner, par og familier til å løse disse utfordringene, og fremme livskvalitet.

Helsedirektoratet uttaler følgende: «Et godt seksualliv er av stor betydning for enkeltindividets velvære og for å etablere og bevare nære relasjoner. Det er komplekse vekselvirkninger mellom seksualitet og den generelle helsetilstanden, hvor begge kan påvirke hverandre i positiv eller negativ retning. God seksuell helse ser ut til å være en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter.»

 

På samme måte som sexologi har et bredt kunnskapsgrunnlag, har seksualitet en bred definisjon. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerte begrepet i 1986:

 «Seksualitet er en integrert del av det å være mann, kvinne eller barn. Det er et grunnleggende behov og et aspekt ved menneskelig væren som ikke kan skilles fra andre deler av livet. Seksualitet er ikke synonymt med samleie, det handler ikke om å ha orgasme eller ikke, og det er heller ikke summen av hele vårt erotiske liv. Disse kan være en del av vår seksualitet, men trenger ikke være det. Seksualitet er så mye mer: Det er en energi som motiverer oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og intimitet. Seksualitet uttrykkes i hvordan vi føler, beveger oss, berører og blir berørt. Det handler om å være sensuell så vel som seksuell. Seksualiteten påvirker tanker, følelser, handlinger og samspill, og derigjennom også vår mentale og fysiske helse» 

Alle mennesker har altså en seksualitet. Hva den enkeltes seksualitet inneholder er derimot individuelt.

Vanlige seksuelle problemstillinger en sexolog arbeider med:
Ereksjonssvikt, Orgasmeutfordringer, Tidlig sædavgang, Ulike tenningsmønstre/filier, Seksuell avhengighet, pornoavhengighet, Lystproblematikk, Seksualitet i alderdommen, Seksualitet i parforhold, Barn og seksualitet, Sykdom, smerte og seksualitet, Seksuelt skadelig atferd, Overgrep/misbruk, Seksualopplysning, Kjønnsidentitet og annen LHBTQAI+ spørsmål og utfordringer, Skamfølelse, Kjønnslemlestelse, Tvangsekteskap, Sexkjøp og salg, Funksjonshemning og seksualitet, lav kognitiv fungering og seksualitet, utfordringer med selvbilde, samt andre seksuelle utfordringer/dysfunksjoner.

Samtalen:

For mange er det første gang de skal snakke med en sexologisk rådgiver, eller kanskje første gang de skal snakke med noen i et hjelpeapparat overhode. Her kan du lese hvordan en time generelt ser ut:

Når du ankommer Vatvedt klinikken, kan du sette deg i ventesonen. Din rådgiver vil komme ut og hente deg når timen starter. Du får tilbud om noe å drikke, og du vil få kort informasjon om taushetsplikt o.l. Du får mulighet til å stille spørsmål/be om avklaringer før vi begynner.

Deretter vil du/dere bli bedt om å fortelle hvorfor dere har bestilt time. Når problemstillingen er avklart, vil rådgiveren stille spørsmål for å avklare og avdekke utfordringen man beskriver.

Mange oppsøker sexologisk rådgivning av ulike grunner. Noen ganger kan faktaopplysninger om kroppsfunksjoner, seksualitet generelt og annen kunnskap, være det som skal til for å avhjelpe problemstillingen.

Ved de tilfellene problemstillingen er mer kompleks, som ved utfordring i parforholdet, psykiske utfordringer, skamfølelse, angst, lystproblematikk o.l, vil det være naturlig å bruke mer tid. Det hender du får hjemmelekser, øvelser, eller oppgaver du må løse, for så å komme tilbake til oppfølgende time. Hvor mange timer som trengs, avhenger av mange faktorer. Noen opplever at informasjon fra første time er tilstrekkelig, mens andre kommer tilbake mellom 3-10 ganger. For noen, trengs det ennå flere timer dersom situasjonen tilsier det. Du/dere, er selv med på å bestemme dette, og opplegget lages i samarbeid med hva den enkelte føler seg komfortabel med.

Sexologisk rådgivning er samtaleterapi. Ingen skal vise frem kroppen sin eller gjøre øvelser på kontoret. Du vil få hjelp til å sette ord på utfordringen din i trygge omgivelser. Du vil også få den kunnskapen og hjelpen det er mulig å gi knyttet til utfordringen, og på sikt – forhåpentligvis – få en positiv seksuell helse du/dere kan finne glede og nytelse i. Noen er bekymret for at deres problemstilling er for vanskelig, tabubelagt eller flaut å snakke om. En sexologisk rådgiver har hørt om det meste fra før, og vil ikke dømme – men forstå og bidra til å løse utfordringene man står i.

 

Scroll to Top