Våre spesialister

Marita Andersen

Spesialist i sexologisk rådgivning og klinisk barnevernspedagog

“Marita er utdannet barnevernspedagog, med videreutdanning i sexologi. Hun fikk i 2018 NACS autorisasjon som spesialist i sexologisk rådgivning. Hun er godkjent faglig veileder, og klinisk barnevernspedagog via FO.

Marita sitter i pedagogisk utvalg ved Norsk forening for klinisk sexologi. Hun har et særlig ansvar for podkasten «PedsexPod» som ble tildelt prisen «årets reisning» i 2023. Målet med podkasten er å gi folk som jobber med folk mer kunnskap om seksualitet, og få sexologi som fagfelt inn i pedagogikken.

Marita er fremdiftsansvarlig i SOSH (seksualopplysning og seksuell helse), og har arbeidet med midler fra helsedirektoratet knyttet til strategiplan for seksuell helse (2017-2022).”

“Marita sitter i profesjonsfaglig utvalg FO Viken, avd Østfold. I utvalget har de særlig fokus på hva som rører seg i arbeidsfeltet, de gir blant annet innspill på tilsvar på NOUer, høringsuttalelser og iverksetter kursing og samlingspunkter for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Marita har syv års erfaring som saksbehandler i barneverntjenesten, og tolv års erfaring fra miljøterapi i kommunale og statlige institusjoner (EMA, ungdomsinstitusjon omsorg, atferd og rus, enetiltak, akutt barnehjem). Hun har også fulgt opp seksuelle utfordringer hos klienter ved lavterskel psykisk helsetilbud i kommunal sektor.

Marita åpnet enkeltmannsforetak i 2018. Hun holder foredrag og underviser for blant annet høgskoleelever, personalgrupper, pårørende og andre som er i behov av kompetanseheving knyttet til seksuell helse. Hun har driftet privat kontor hvor hun tar imot pasienter med sexologiske problemstillinger siden august 2021.
Marita er nå i gang med å skrive fagbok om sexologi som skal utgis av fagbokforlaget.

Marita er opptatt av å dele kunnskap som kan hjelpe den enkelte i de utfordringene de står i. Hun ønsker å gjøre den enkelte selvhjulpen og trygg i sin egen seksualitet, og i sitt eget liv. Det er i tillegg viktig at man opplever seg sett, hørt og trygg i samtalerommet.

Maritas bakgrunn som klinisk barnevernspedagog, gjør henne særlig god på utviklingspsykologi og evnen til å se sammenheng mellom det indre i oss oppimot våre omgivelser.”

Klar til å komme i gang??

Planlegg din avtale

Scroll to Top