GRETE N. HENRIKSEN

Pre- og postoperativ samtale/undersøkelse av pasienter med prostatakreft som skal opereres med RALP.

 • Før en Robotassistert Laparoskopisk Prostatektomi (RALP) gjennomføres, gjennomgår som oftest
  pasientene en grundig preoperativ samtale/forberedende dag med helsepersonell på sykehuset.
  Disse samtalene er avgjørende for å forberede pasienten fysisk og mentalt for operasjonen og den
  påfølgende rehabiliteringsprosessen. 
 • Fysioterapeuten vår på Vatvedtklinikken tilbyr, som et supplement til informasjonen på sykehuset,
  en pre- og postoperativ samtale/undersøkelse med fokus på forebygging av liggekomplikasjoner på
  sykehuset etter operasjonen, bekkenbunnens anatomi og funksjon, samt bekkenbunnstrening før og
  etter operasjonen.
 • I tillegg til å belyse mulige komplikasjoner knyttet til narkose, vil pasienten få en forståelse av
  bekkenbunnens anatomi og funksjon. Bekkenbunnens rolle i å støtte blære, tarm og seksuelle
  funksjoner blir grundig gjennomgått for å kunne forstå viktigheten av bekkenbunnstrening før og
  etter operasjonen.
 • Bekkenbunnstrening er en viktig del av forberedelsene til og rehabiliteringen etter RALP. Styrking av
  bekkenbunnsmuskulatur vil blant annet kunne hjelpe mot urinlekkasje, noe mange menn sliter med
  etter en prostataoperasjon. Pasienten vil lære om riktig teknikk for bekkenbunnstrening og vil bli
  oppmuntret til å starte treningen før operasjonen for å styrke bekkenbunnsmuskulaturen. Etter
  operasjonen vil bekkenbunnstrening være en sentral del av rehabiliteringsprogrammet for å
  gjenopprette blærekontroll og seksuell funksjon. Det gis individuelt tilpassede øvelser og veiledning
  for å sikre riktig utførelse og progresjon i bekkenbunnstreningen.
 •  En annen viktig del av pre- og postoperative samtaler er rehabilitering av erektilt vev. Pasienten vil få
  informasjon om ulike rehabiliteringsmetoder som kan bidra til å forbedre blodtilførselen til penis og
  fremme potensiell gjenoppretting av ereksjonsfunksjonen etter operasjonen. Vakuumterapi er en
  rehabiliteringsmetode som er mye brukt i Norge for å fremme blodstrømmen til penis og støtte
  potensiell gjenoppretting av ereksjonsfunksjonen etter operasjonen. Pasienten vil få opplæring i
  riktig bruk av vakuumterapien og vil få veiledning om forventninger og eventuelle risikoer knyttet til
  denne behandlingen. 
 • Gjennom en grundig preoperativ og postoperativ samtale, samt kontinuerlig oppfølging og støtte fra
  helsepersonell, kan pasienter som gjennomgår RALP oppnå en vellykket rehabilitering og forbedret
  livskvalitet etter operasjonen. Det er viktig at pasienter føler seg trygge og godt informerte om de
  ulike aspektene ved operasjonen og rehabiliteringsprosessen, slik at de kan ta aktive valg og ta del i
  sin egen behandling og rehabilitering.
Scroll to Top